Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 27 Days 4 Hours 6 Minutes 48 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.83GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 2:22:30 πμ 4/1/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
31/01/2023 06:33
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:00 31/01/2023 06:33
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:01 31/01/2023 06:30
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:16 31/01/2023 06:30
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 6:21:58 31/01/2023 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 6:22:00 31/01/2023 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.32 - 2023-01-18
ajax-gizmo.php V1.14 - 2013-03-17 Need update to V1.15 - 2022-12-27
AW-forecast.php V1.02 - 2022-01-19 Need update to V1.03 - 2022-12-27
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.48 - 2023-01-18
common.php V1.13 - 2021-11-29 Need update to V1.14 - 2022-12-27
DS-forecast.php V1.10 - 2022-01-19 Need update to V1.11 - 2022-12-27
flyout-menu.php V1.09 - 2020-12-07 Need update to V1.10 - 2022-12-27
get-metar-conditions-inc.php V1.19 - 2021-02-01 Need update to V1.21 - 2023-01-03
get-meteoalarm-warning-inc.php V2.10 - 2018-07-22 Need update to V3.15 - 2022-11-04
get-USNO-sunmoon.php V3.04 - 2022-01-18 Need update to V3.05 - 2022-12-27
include-metar-display.php V1.06 - 2011-11-29 Need update to V1.07 - 2022-12-27
thermometer.php V1.18 - 2022-01-18 Need update to V1.19 - 2022-12-27
wxforecast.php V1.04 - 2020-05-13 Need update to V1.05 - 2023-01-18
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 06:33 σήμερα - 31/1/2023