Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 144 Days 6 Hours 27 Minutes 57 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 11.97GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 1:05:53 πμ 28/11/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
20/04/2024 08:01
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 20/04/2024 08:01
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:02 20/04/2024 08:00
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:24 20/04/2024 08:00
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 7:49:58 20/04/2024 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 7:50:02 20/04/2024 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.34 - 2023-04-03
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.56 - 2024-03-16
get-metar-conditions-inc.php V1.21 - 2023-01-03 Need update to V1.22 - 2024-03-08
get-meteoalarm-warning-inc.php V3.15 - 2022-11-04 Need update to V3.16 - 2023-03-08
include-metar-display.php V1.07 - 2022-12-27 Need update to V1.08 - 2024-03-08
quake-UK.php V1.07 - 2011-08-23 Need update to V1.08 - 2023-07-15
wxforecast.php V1.07 - 2023-02-09 Need update to V1.09 - 2023-05-18
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Ελάχιστη Θερμοκρασία των 9.4°C ξεπέρασε τη Ελάχιστη Μηνιαία τιμή των 10.3°C που σημειώθηκε στις 19/04/2024 κατά -0.9°
Η ελάχιστη τιμή Αίσθησης Ψύχρας των 7.3°C ξεπέρασε τη Ελάχιστη Μηνιαία τιμή των 10.3°C που σημειώθηκε στις 19/04/2024 κατά -3°