Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 0 Days 14 Hours 1 Minutes 35 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.73GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 2:54:00 μμ 20/7/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
21/07/2024 04:57
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 21/07/2024 04:57
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:55 21/07/2024 04:55
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:09 21/07/2024 04:55
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 4:45:54 21/07/2024 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 4:45:57 21/07/2024 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.34 - 2023-04-03
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.56 - 2024-03-16
get-metar-conditions-inc.php V1.21 - 2023-01-03 Need update to V1.22 - 2024-03-08
get-meteoalarm-warning-inc.php V3.15 - 2022-11-04 Need update to V3.16 - 2023-03-08
include-metar-display.php V1.07 - 2022-12-27 Need update to V1.08 - 2024-03-08
quake-UK.php V1.07 - 2011-08-23 Need update to V1.08 - 2023-07-15
wxforecast.php V1.07 - 2023-02-09 Need update to V1.09 - 2023-05-18
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 04:57 σήμερα - 21/7/2024