Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 6 Days 12 Hours 21 Minutes 0 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.94GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 8:57:44 μμ 16/5/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
23/05/2022 09:07
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 23/05/2022 09:07
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:04 23/05/2022 09:05
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:21 23/05/2022 09:05
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 8:56:01 23/05/2022 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 8:56:04 23/05/2022 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.46 - 2022-05-19
get-meteoalarm-warning-inc.php V2.10 - 2018-07-22 Need update to V3.11 - 2022-05-19
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 09:07 σήμερα - 23/5/2022