Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 3 Days 8 Hours 1 Minutes 19 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.29GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b130)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 10:44:02 μμ 29/11/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
03/12/2021 06:48
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:02 03/12/2021 06:48
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:13 03/12/2021 06:45
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:33 03/12/2021 06:45
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 6:37:11 03/12/2021 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 6:37:14 03/12/2021 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
common.php V1.12 - 2021-06-02 Need update to V1.13 - 2021-11-29
include-style-switcher.php V1.20 - 2020-04-27 Need update to V1.21 - 2021-11-29
Use this link for details.
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Ελάχιστη τιμή Βαρόμετρου των 1009.4 hPa ξεπέρασε τη Ελάχιστη Μηνιαία τιμή των 1010.3 hPa που σημειώθηκε στις 02/12/2021 κατά -0.9 hPa
Η Μέγιστη τιμή Σημείου Δρόσου των 7.8°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 7.4°C που σημειώθηκε στις 02/12/2021 κατά 0.4°