Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού καιρού που χρησιμοποιείται στη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 49 Days 3 Hours 31 Minutes 0 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 13.86GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b120)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 6:17:06 πμ 6/5/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Σταθμού Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/06/2021 09:45
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:01 24/06/2021 09:45
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:00:12 24/06/2021 09:45
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:00:30 24/06/2021 09:45
Weather-Display NOAA report Ενημερωμένο! 9:34:05 24/06/2021 00:11
Weather-Display Month report Ενημερωμένο! 9:34:10 24/06/2021 00:11
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 09:45 σήμερα - 24/6/2021